Hiroshimadagen uppmärksammas vid Pool-parkens brygga, fredagen den 6.8 kl. 21

Tal av Stefan Mannsén, sång av kören Consobrinas, musik av Helge Stenback och Per-Erik Söderlund, kaffeservering.

Pool-parken finns vid åstranden i Finby, nedanför Centralidrottsplanen och nära  tennisplanen. Infart från Nybrovägen.

Vid bryggan finns sittplatser i en stensättning som nästan liknar en amfiteater.