Vårmötet 2021

En liten skara fredsvänner samlades den 20 maj på Vargberget för att hålla vårmöte.

På grund av epidemin hölls inget föredrag i samband med vårmötet i år.

Vi är glada att vi i alla fall kunde träffas fysiskt under coronasäkra förhållanden.