Fredsföreningens höstmöte

Fredsföreningen håller höstmöte onsdagen 9.12.2020 kl.18.00 i glashuset i stadshuset i Närpes.

Stadgeenliga ärenden: Val av ny styrelse,  fastställande av verksamhetsplan och budget.

I år har vi inget extra program under höstmötet på grund av coronapandemin. Kanske någon också har saknat fredsbönen som traditionsenligt brukar ordnas på FN-dagen i Närpes kyrka? Den blev inhiberad i sista stund när smittspridningen snabbt ökade i Närpes. Snart har vi ett nytt år och med det hoppas vi att vi har möjlighet att åter samlas och träffas i fredens tecken.