Styrelsen 2023

Ordförande: Senada Arnautovic´
Viceordförande: Ingvar Smeds
Sekreterare: Lina Smeds
Kassör: Inga-Britt Söderman

Styrelsemedlemmar:
Amela Imamovic´
Thuy Le Luu
Pia Nordin

Suppleanter:
Rita Nordström-Lytz
Eliisa Risku-Åberg
Jimmy Teir
Frey Österberg