Styrelsen 2024

Ordförande: Senada Arnautovic´
Viceordförande: Ingvar Smeds
Sekreterare: Lina Smeds
Kassör: Inga-Britt Söderman

Styrelsemedlemmar:

Pia Nordin

Thuy Le Luu

Anders Wenman

Suppleanter:
Britta Hannus-Gullmets, Amela Imamovic´ , Rita Nordström-Lytz
Frey Österberg