Styrelsen 2018

Ordförande: Rita Nordström-Lytz
Sekreterare: Frey Österberg
Kassör: Inga-Britt Söderman
Viceordförande: Ingvar Smeds
Styrelsemedlemmar: Samka Krkcic, Lina Smeds, Adam Ali Zakaria.
Suppleanter: Mayvor Eklund, Ritva Granholm, Ingrida Grigaityte, Ingrid Nykänen.