Styrelsen 2021

Ordförande: Rita Nordström-Lytz
Viceordförande: Ingvar Smeds
Sekreterare: Lina Smeds
Kassör: Inga-Britt Söderman

Styrelsemedlemmar:
Senada Arnautovic
Thuy Le Luu
Eliisa Risku-Åberg

Suppleanter:
Petter Hannus
Ingrid Nykänen
Frey Österberg