Styrelsen 2019

Ordförande: Rita Nordström-Lytz
Viceordförande: Ingvar Smeds
Sekreterare: Frey Österberg
Kassör: Inga-Britt Söderman