Föreningen

Föreningen har grundats år 1929 och har i dag 118 medlemmar.

Ordförande: Rita Nordström-Lytz

Sekreterare: Frey Österberg

Kassör: Inga-Britt Söderman