Föreningen

Föreningen har grundats år 1929 och har i dag 116 medlemmar.

Ordförande: Britta Hannus-Gullmets

Sekreterare: Majvor Eklund

Kassör: Inga-Britt Söderman