Höstmöte 20.11 2017 kl. 18.30

Höstmöte måndag den 20.11 kl. 18.30, Café Albert, Närpesvägen 35, Närpes

Inledning av Nina Stubb, mångkulturutvecklare vid Röda Korset, Österbottens svenska distrikt.  Tema: #jagarmeddig – Att jobba mot främlingsfientlighet och rasism.

Kaffeservering. Därefter mötesförhandlingar. Stadgeenliga ärenden: verksamhetsplan, budget, val av styrelse.

 

Hiroshimadagen 6.8 2017

Fredsljus tänds i Närpes å vid Idrottsparkens brygga sönd den 6.8 kl. 21.

Infart från Nybrovägen vid Närpes Bröd.

Tal av Hope Nzowu på engelska, A Bigger Heart Choir, Helge Stenback och Sven Söderlund.

Kaffeservering.

Fredsrörelser och icke-våldsmetoder. Föreläsning av Ingrida Grigaityte 19.11

Ingrida Grigaityte, lärare och forskarstuderande vid programmet Peace, Mediation and Conflict Research vid Åbo Akademi Vasa, inleder föreningens höstmöte lördagen den 19.11 2016 kl 14.00 i Café Albert, Närpesvägen 35.

Rubrik:   Fredsrörelser och icke-våldsmetoder – ett effektivt sätt att ändra orättvisor.

En historisk överblick av fredsrörelser som använt icke-våldsmetoder: Gandhis ”Saltmarsch”, Martin Luther Kings tal ”I have a dream”, kvinnornas massaktion för fred i Liberia och ”Baltic Way” 1989, en kedja av människor som varandra i händerna genom de baltiska länderna.

Icke-våld är ett av de kraftigaste verktygen för att minska direkt och indirekt våld på samhällelig nivå, och icke-våld har dubbelt större sannolikhet att lyckas än våldsamma uppror.

Välkommen att lyssna på föreläsningen! Kaffeservering ordnas.

Vårmöte med inledning av Matts Andersén

Kan jorden bli en fredens planet och en kärnvapenfri värld? Kan mänskligheten undgå hot från rymden, en klimatkollaps och en nukleär katastrof, frågar Matts Andersén, författare till boken ”När himlen faller ner”.

Vårmötesförhandlingar efter kaffepausen.

Vårmötet hålls onsdag 30.3 kl 19. Platsen troligen Stadshuset