Höstmöte 20.11 2017 kl. 18.30

Höstmöte måndag den 20.11 kl. 18.30, Café Albert, Närpesvägen 35, Närpes

Inledning av Nina Stubb, mångkulturutvecklare vid Röda Korset, Österbottens svenska distrikt.  Tema: #jagarmeddig – Att jobba mot främlingsfientlighet och rasism.

Kaffeservering. Därefter mötesförhandlingar. Stadgeenliga ärenden: verksamhetsplan, budget, val av styrelse.

 

Hiroshimadagen 6.8 2017

Fredsljus tänds i Närpes å vid Idrottsparkens brygga sönd den 6.8 kl. 21.

Infart från Nybrovägen vid Närpes Bröd.

Tal av Hope Nzowu på engelska, A Bigger Heart Choir, Helge Stenback och Sven Söderlund.

Kaffeservering.

Fredsrörelser och icke-våldsmetoder. Föreläsning av Ingrida Grigaityte 19.11

Ingrida Grigaityte, lärare och forskarstuderande vid programmet Peace, Mediation and Conflict Research vid Åbo Akademi Vasa, inleder föreningens höstmöte lördagen den 19.11 2016 kl 14.00 i Café Albert, Närpesvägen 35.

Rubrik:   Fredsrörelser och icke-våldsmetoder – ett effektivt sätt att ändra orättvisor.

En historisk överblick av fredsrörelser som använt icke-våldsmetoder: Gandhis ”Saltmarsch”, Martin Luther Kings tal ”I have a dream”, kvinnornas massaktion för fred i Liberia och ”Baltic Way” 1989, en kedja av människor som varandra i händerna genom de baltiska länderna.

Icke-våld är ett av de kraftigaste verktygen för att minska direkt och indirekt våld på samhällelig nivå, och icke-våld har dubbelt större sannolikhet att lyckas än våldsamma uppror.

Välkommen att lyssna på föreläsningen! Kaffeservering ordnas.