FN-dagen 24.10.2018

Fredsföreningen ordnar fredsbön i Närpes kyrka på FN-dagen onsdagen 24.10 kl.18.00.

Medverkande är Kristina Örn, Tom Ingvesgård, Sam Lindén samt finska kören S:ta Marian Kuoro.

Efter fredsbönen blir det kaffe och samvaro på Café Albert.

Välkomna!

Hiroshimadagen 6.8.2018

Minnet av Hiroshimaoffren ihågkoms årligen den 6:e augusti världen över och detta vill också Närpesnejdens fredsförening uppmärksamma.

Fredsljus tänds i Närpes å vid idrottsparkens brygga  6.8 kl. 21.00.

Tal av Gunilla Teir, sång av Maya Enqvist samt ackompanjemang av Sven Söderlund och Helge Stenback.

Kaffeservering.

Varmt välkomna!

Höstmöte 20.11 2017 kl. 18.30

Höstmöte måndag den 20.11 kl. 18.30, Café Albert, Närpesvägen 35, Närpes

Inledning av Nina Stubb, mångkulturutvecklare vid Röda Korset, Österbottens svenska distrikt.  Tema: #jagarmeddig – Att jobba mot främlingsfientlighet och rasism.

Kaffeservering. Därefter mötesförhandlingar. Stadgeenliga ärenden: verksamhetsplan, budget, val av styrelse.

 

Hiroshimadagen 6.8 2017

Fredsljus tänds i Närpes å vid Idrottsparkens brygga sönd den 6.8 kl. 21.

Infart från Nybrovägen vid Närpes Bröd.

Tal av Hope Nzowu på engelska, A Bigger Heart Choir, Helge Stenback och Sven Söderlund.

Kaffeservering.

Fredsrörelser och icke-våldsmetoder. Föreläsning av Ingrida Grigaityte 19.11

Ingrida Grigaityte, lärare och forskarstuderande vid programmet Peace, Mediation and Conflict Research vid Åbo Akademi Vasa, inleder föreningens höstmöte lördagen den 19.11 2016 kl 14.00 i Café Albert, Närpesvägen 35.

Rubrik:   Fredsrörelser och icke-våldsmetoder – ett effektivt sätt att ändra orättvisor.

En historisk överblick av fredsrörelser som använt icke-våldsmetoder: Gandhis ”Saltmarsch”, Martin Luther Kings tal ”I have a dream”, kvinnornas massaktion för fred i Liberia och ”Baltic Way” 1989, en kedja av människor som varandra i händerna genom de baltiska länderna.

Icke-våld är ett av de kraftigaste verktygen för att minska direkt och indirekt våld på samhällelig nivå, och icke-våld har dubbelt större sannolikhet att lyckas än våldsamma uppror.

Välkommen att lyssna på föreläsningen! Kaffeservering ordnas.