Hiroshimadagen 6.8.2019

Fredsföreningen uppmärksammar  Hiroshimadagen den 6.8 kl. 21.00.  Vi tänder fredsljus i Närpes å vid idrottsparkens brygga.

Tal av Ann-Mari Audas-Willman och musikaliska inslag av Jimmy Teir. Allsång ackompanjeras av Sven Söderlund och Helge Stenback.

Kaffeservering.

Välkomna!