Höstmöte 28.11.2019

Närpesnejdens fredsförening håller höstmöte på torsdag 28.11.2019 kl. 18.00 i Café Albert.

Stadgeenliga ärende: val av ny styrelse samt fastställande av verksamhetsplan och budget.

Välkommen!