Hiroshimadagen 6.8.2020

Hiroshimadagen uppmärksammades traditionsenligt den 6.8 med ljuständning, sång musik och tal vid motionsparkens brygga i Närpes. Drygt trettio personer samlades för att minnas dagen. I år var det 75 år sedan atombomberna föll över Hiroshima, vilket Britta Hannus-Gullmets också nämnde i sitt mångsidiga tal.