Vårmöte med inledning av Matts Andersén

Kan jorden bli en fredens planet och en kärnvapenfri värld? Kan mänskligheten undgå hot från rymden, en klimatkollaps och en nukleär katastrof, frågar Matts Andersén, författare till boken ”När himlen faller ner”.

Vårmötesförhandlingar efter kaffepausen.

Vårmötet hålls onsdag 30.3 kl 19. Platsen troligen Stadshuset