Höstmöte 24.11 kl. 19.00

Höstmötet hålls på cafe Albert.

Stadgeenliga ärenden; Val av ny styrelse, fastställande av verksamhetsplan och budget.

Elina Viitasaari föreläser om ämnet ”Kvinnor och krig”.

Kaffe och fria diskussioner.