Finlands fredssträvanden och fredspolitik 11.3

Jan-Erik Juslin inleder föreningens vårmöte med ett föredrag om ”Finlands fredssträvanden och fredspolitik” lördagen den 11.3 2017 kl 14 på Café Albert.

Intressant ämne!

Efter kaffepausen hålls vårmötet, med genomgång av bl.a. bokslut och verksamhetsplan

Välkommen!